رز صحرایی (گل آدنیوم)
پرورش و تکثیر رز صحرایی (گل آدنیوم)

رز صحرایی (Adenium obesum) نوعی ساکولنت با ساقه گوشتی و تنومند با برگهای باریک سبز و گلهای قرمز است. گیاه آدنیوم به صورت بوته ای میباشد و مناسب برای کاشت در باغها، داخل خانه و نگهداری در گلدان به خصوص بونسای می باشد.

چطور به کودک آموزش دهیم که بیشتر بخوابد
چطور به کودک آموزش دهیم که بیشتر بخوابد

بعضی از کودکان براحتی به خواب می روند ولی عادت دارند قبل از ساعت مقرر از خواب برخیزند. راه حل های زیر می توانند به چنین کودکانی بیاموزند چطور تا رسیدن ساعت مناسب برای بیدار شدن مجددا به خواب روند

فضائل و کرامات امام رضا(ع)
فضائل و کرامات امام رضا(ع)

دوران امامت آن حضرت ۲۰ سال بود که با سه تن از حکمرانان مستبدّ عباسی، یعنی هارون (ده سال)، امین (پنج سال) و مأمون (پنج) سال معاصر بود.